125 Nørrebro-borgere måtte kun lufte holdninger på gule papirlapper

people

Nørrebro-borgere blev bedt om at gemme det kritiske tonefald væk, da Københavns Kommune på et stort borgermøde orienterede om udviklingsplanerne for De Gamles By på indre Nørrebro. Kommunen vil gerne forbedre dialog.

“Ingen holdninger tak – skriv dem ned på en gul lap”.

Det var den lidt overraskende melding, som omkring 125 Nørrebro-borgere fik, da de torsdag mødte frem til et to timer langt møde i De Gamles By for at drøfte de omfattende forandringsplaner, der ligger for det største offentligt tilgængelige grønne område i det tæt befolkede Guldbergsgade-kvarter.

“Jeg vil bede om, at I nøjes med de faktuelle spørgsmål og gemmer holdningerne til senere,” sagde kontorchef Ingvar Sejr Hansen (foto) fra Københavns Kommunes økonomiforvaltning under sit oplæg, og det var tydeligvis ikke let for de mange tilhørere, af hvilke en del havde taget en del skepsis med til mødet over for planerne, der indbefatter, at der skal bygges nyt i området, at der skal åbnes op, og at der også skal flyttes rundt på eksisterende aktiviteter i De Gamles By, der i dag foruden plejeboliger og plejehjem har park med mulighed for hundeluftning, daginstitutioner, Byoasen m.v.

Omkring 125 brugte en aften på at høre om fremtiden for De Gamles By – og give deres besyv med.

Tilhørerne blev efter introduktionen delt i fire arbejdsgrupper for at ideudvikle for området, som kommunen har tænkt ind i den nye Panum-bydel, der vokser frem fra Tagensvej-siden.

“Det var, så vidt jeg kunne bedømme det, temmelig svært for mange at skulle være konstruktive, når der også skulle gå tid med at holde sine frustrationer inde over kommunens planer,” sagde en af tilhørerne efter mødet.

Ingvar Sejr Hansen konkluderede da også, at Københavns Kommune ville arbejde med, hvordan dialogen kunne forbedres.